Novostavba rodinného domu ve Slaném

Projekt novostavby rodinného domu v centru města Slaný.

Návrh hmotového řešení stavby a její pozice na pozemku byla do značné míry určena snahou o zachování dominantního postavení okolních historických objektů. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k představovanému řešení, kdy objekt novostavby rodinného domu ustupuje za hranici parcely, které se dotýká pouze vystupující rizalit uliční fasády. Tato pozice domu na pozemku nezastiňuje průhledy na historické objekty a zachovává tak jejich dominantní postavení v daném městském prostoru.

Rodinný dům  je navržen jako zděný nepodsklepený, přibližně čtvercového půdorysu o půdorysných rozměrech 13m x 13m s vystupujícími rizality z jihozápadní a severovýchodní fasády na celou výšku objektu. V přízemí rodinného domu jsou navrženy nebytové prostory – prodejny či malé provozovny. Druhé nadzemní podlaží a podkroví rodinného domu plní čistě obytnou funkci.

Rozsah: studie, projekt pro územní řízení, projekt pro stavební povolení, inženýrská činnost, autorský dozor

Kolaudace: 2009

 
od studie ............. po kolaudaci