Bytové a řadové domy „Na Hrášku“

Lokalita Na Hrášku se nachází na území bývalých kasárna města Slaný. Na tomto území bylo navrženo 82 řadových domů, realizovaných ve dvou etapách a komplexní přestavba dvou objektů kasárna na bytové domy o kapacitě 48 bytových jednotek.

Rozsah: studie, projekt pro územní řízení, projekt pro stavební povolení, inženýrská činnost, autorský dozor

Realizace: 2007-2008

Náklady: neuvedeny

 
od studie ............. po kolaudaci