Aktuality

Služby

Podpora investorům

ve fázi předprojektové přípravy vám vypracujeme Studii proveditelnosti investičního záměru (tzv.Feasibility study) obsahující vyhodnocení z pohledu příslušného Územního plánu, Stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek, hydrogeologických základových podmínek, napojení na technickou a dopravní infrastrukturu, bilanci všech potřebných energií pro provoz investice a samozřejmě i odborný odhad investičních nákladů. Záměr investora je zkonzultován na úřadech a u správců napojovaných inženýrských sítí

Stavební projekty

vypracujeme dokumentaci pro územní i stavební řízení, zastoupíme vás na jednání s úřady a se správci inženýrských sítí. Vybavíme vás potřebnou dokumentací pro jednání na Katastru nemovitostí, zajistíme pro Vás geodetického zaměření a vypracování geometrického plánu. Vypracujeme variantní návrhy technických a architektonických řešení, zajistíme potřebné posudky a průzkumy. V průběhu výstavby zajistíme odborně prováděný autorský dozor a zajistíme potřebný souhlas s provozováním stavby (kolaudace)

Podpora projekce

připravíme veškeré stavební a územně technické průzkumy, geometrické zaměření objektů a parcel, technologické projekty jednotlivých profesí, simulace oslunění, 2D a 3D prezentace.

Interier & design

zajistíme pro vás komplexní návrh interieru včetně mobiliáře, výběr značkových produktů, barevné a materiálové řešení povrchů, návrh osvětlení, simulace řešených prostor ve 2D a 3D technologii.

Projekty nízkoenergetických domů, dotační programy

vyhotovíme kompletní projekt splňující požadavky na ekologicky šetrný způsob bydlení. Za pomoci výpočtových programů navrhneme takovou skladbu obvodového pláště,která bude splňovat současné normy stavební fyziky.

 
od studie ............. po kolaudaci