Celková revitalizace budov, Klatovská třída 109, Plzeň

Investor: SPŠ strojnická a SOŠ profesora Švajcara ,Plzeň
Rozsah: digitalizace areálu budov, energetický audit, PD celkové revitalizace budov včetně jejich zateplení, zajištění vydání stavebního povolení

Autor projektu řešil celkovou revitalizaci obvodového pláště budov areálu obou středních škol. V rámci přípravných projektových prací byla provedena digitalizace tištěných podkladů vč.kontroly skutečného stavu. Dále byl zpracován energetický audit, na základě kterého byla vyhotovena PD zateplení budov vč. výměny nebo opravy poškozených částí uličních i dvorních fasád a střechy. Na navržené stavební úpravy bylo vydáno stavební povolení

Aktuální stav : zajišťování investičních prostředků (fondy OPŽP)

Celkový náklad stavby : 60 mil. Kč

 
od studie ............. po kolaudaci