Zateplení panelového domu na Praze 10

 

Investor: Společenství plk.Mráze 1189 ,Praha 10
Rozsah: návrh,výpočet a vytvoření projektové dokumentace na zateplení obvodového pláště bytového domu,včetně kompletní inženýrské činnosti a zastupování vlastníka ve stavebním řízení

Autor projektu řešil výpočet tepelných ztrát budovy před a po zateplení všech fasád. Na základě výsledků byl předložen návrh dodatečného zateplení domu s ohledem na již provedenou výměnu oken a rekonstrukci střešního pláště. Součástí návrhu bylo i předložení variantních řešení barevnosti fasád.

Aktuální stav :  vystaven kolaudační souhlas s užíváním stavby

Celkový náklad stavby : 5 mil. Kč

 
od studie ............. po kolaudaci