Stavební úpravy obvodového pláště VZP Kolín

Investor: DK Invest Praha s.r.o.
Rozsah: zhodnocení současné bilance tepelných ztrát budovy, vyhotovení energetického auditu a následně návrh změn v obvodovém plášti s přihlédnutím k historické hodnotě objektu

Autor projektu řešil zadání investora,kterým bylo zlepšit současnou bilanci tepelných ztrát budovy v kontextu s požadavky památkářů.

Výsledkem je celková rekonstrukce obvodového pláště a výměna oken.

Aktuální stav : vydáno stavební povolení

Celkový náklad stavby : zatím není určen

 
od studie ............. po kolaudaci