Rekonstrukce zahradní restaurace „U Labutě“

         Projekt řešil komplexní rekonstrukci objektu zahradní restaurace „U Labutě“ v Praze Krči. V rámci rekonstrukce byl navýšen hřeben střechy o 2m, přičemž vzniklý prostor byl využit k ubytování. Kromě zrekonstruovaného interiéru hostince a jídelny pro zaměstnance nemocnice, pak zcela nově vzniklo skladové zázemí, malá a velká zimní zahrada, veškeré sociální zařízení a venkovní terasy včetně zpevněných ploch. Projekt rekonstrukce v co nejvyšší míře respektoval hmotové uspořádání a architektonický výraz původního objektu s dlouholetou historií.

Rozsah: studie, projekt pro územní řízení, projekt pro stavební povolení, inženýrská činnost, autorský dozor, interiérové řešení objektu

Kolaudace: 2010

Náklady: neuvedeny

 

 

 
od studie ............. po kolaudaci