Studie proveditelnosti (feasibility study)

Za účelem prověření vhodnosti plánované investice jsme pro naše tuzemské i zahraniční investory vypracovali již několik studií,které ověřili reálnost zamýšlených investic jak na současných budovách ,tak u plánované nové výstavby.

Studií se kontroluje splnění požadavků z pohledu územního plánu, obecně technických požadavků na výstavbu, stavebního zákona a platných norem. Součástí výsledného elaborátu jsou záznamy konzultací na dotčených orgánech a u správců inženýrských sítí a prohlídka stavebního archivu k řešenému pozemku či budově. Nechybí i odborný posudek statika k současnému stavu stavebních konstrukcí a základní informace z Geofondu ČR a od hydrogeologa

Zpracované studie :

Zenklova 22, Praha 8 (studie proveditelnosti ve 3 variantách)
DPOV Nymburk ( studie decentralizace topných zdrojů areálu)
DPOV Nymburk ( studie plynofikace areálu)
Čestmírova 133, Praha 4 (studie proveditelnosti)
Čestmírova 144, Praha 4 (studie proveditelnosti)
Opatovická 166, Praha 1 (studie proveditelnosti)
Na Pankráci 1658, Praha 4 (studie proveditelnosti)
obec Zichovec (studie zástavby centra obce)
Novozámecká 375, Praha 9 (studie proveditelnosti)
areál ARRIVA , Kralupy n/Vlt (koncepční studie)

 

 

 
od studie ............. po kolaudaci