Hybridní multioborový a robotický operační sál , Nemocnice Na Homolce

NEMOCNICE NA HOMOLCE, Roentgenova 2, Praha 5

Dodavatel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. (stavební část)

Rozsah: dokumentace pro realizaci stavby, autorský dozor, interiérové řešení

Projektová dokumentace zpracovaná v podrobnosti pro provedení stavby navazovala na zadávací dokumentaci od firmy Sater Projekt a detailně rozpracovávala zadání  všech stavebních a odborných profesí ve spolupráci s dodavatelem hlavního technologického zařízení v podobě jednorovinného angiografického rentgenového kompletu ALLURA XPER od společnosti PHILIPS. Výsledkem jsou dva operační sály s nezbytným zázemím , kdy první slouží jako multioborový hybridní a druhý jako robotický.

Aktuální stav: zkolaudováno a zahájeno užívání první sálu (březen 2016), slavnostní uvedení do provozu obou sálů (září 2016)

Náklady: neuvedeny

 
od studie ............. po kolaudaci