Rekreační objekt z krčkového zdiva (cordwood) , Střední Čechy

V oblasti Středních Čech vzniká experimentální stavba rekreačního dvoupodlažního domu, při jehož návrhu jsme plnili požadavek investora, aby jeho obvodové stěny byly navrženy pomocí systému tzv. krčkového zdiva (angl. cordwood, stackwall, stovewood ). Tato technologie je v ČR velmi zřídka používána a jedná se de facto o průkopnický návrh u nás neověřené technologie. Vycházeli jsme z podkladů získaných z obdobných staveb prováděných v oblasti New Brunswick (CAN) a Wisconsin (USA). Tato stavba by se měl stát modelovým řešením a výstupy z jejího chování v našich velmi protichůdných klimatických podmínkách, do kterých je zasazena, by se měly stát podkladem pro návrhy dalších objektů, stavěných za pomocí této ekologicky šetrné technologie. Originálnost návrhu podtrhuje i založení na sprašových hlínách bez použití pilot, které by se pro 30ti metrovou mocnost tohoto problémového podloží nabízely.

 
od studie ............. po kolaudaci