Aktuality

Sdružení podnikatelů ArchiCon plus

Sdružení vzniklo sloučením dvou odborníků v oboru projektové a realizační činnosti za účelem poskytování kompletních služeb od návrhu interieru stavby až po výkon odborného autorského dozoru. V čele sdružení stojí autorizované osoby v oboru architektury a stavebního inženýrství s dlouholetou praxí v oboru. Okruh trvalých spolupracovníků sdružení doplňují další architekti a projektanti s profesní zkušeností v oboru projektové činnosti.

Technologie

SW
platforma PC, BricsCad V14, ArCon+ 6.0, AEC creative, SketchUp 2014 PRO, Artlantis, Area + Teplo + Mezera , verze 2012
HW
tisková technika s plotry do formátu A0, scanovací technika do formátu A3
Datové rozhraní:
kompatibilní formát AutoCAD 2013, DXF
Měřící a detekční technika :
laserové dálkoměry Leica a Hilti, laserové autonivelace Kapro, detektor BOSCH D-tect
digitální sklonoměr, digitální teploměry a vlhkoměry vzduchu a materiálů
termokamera FLUKE + datalogger teploty a vlhkosti v čase

Vedení projektů

  • Ing.arch. MILAN NEVOLE, člen ČKA č. 00347, komunikace i v NJ
  • Ing. JAN BŘEZINA, člen ČKAIT č.0001437,komunikace i v AJ

Účtárna a firemní agenda

  • JINDRA BŘEZINOVÁ, člen Svazu účetních , členské č. 2670

Spolupracující projektový tým

  • Ing.arch.JAN RUBEŠ
  • Ing. arch. JAN PAZOUREK
  • VLADIMÍR STOJANOV
  • Ing. JAKUB OBERMAJER

Certifikáty

Ing. arch. Milan Nevole – živnostenský list, zprostředkování obchodu a služeb

Ing.arch. Milan Nevole – živnostenský list, provádění staveb

Ing. arch. Milan Nevole – živnostenský list, projektová činnost

Ing.arch.Milan Nevole – Česká komora architektů, osvědčení o registraci

Ing. Jan Březina – živnostenský list, správa a údržba nemovitostí

Ing. Jan Březina – živnostenský list, velkoobchod

Ing. Jan Březina – živnostenský list, maloobchod

Ing. Jan Březina – živnostenský list, správa a údržba nemovitostí

Ing. Jan Březina – živnostenský list, provádění staveb

Ing. Jan Březina – živnostenský list, projektová činnost ve výstavbě

Ing. Jan Březina – osvědčení o autorizaci – inženýr v oboru pozemní stavby

Ing. Jan Březina – Proškolení na termokamery AHLBORN

 
od studie ............. po kolaudaci